Batxillerat

Projecte Pedagògic

Slide background

BATXILLERAT

PRESENTACIÓ

VIDEO

Slide background

Es treballa la comprensió mitjançant projectes relacionats amb les intel·ligències múltiples

PROJECTES

Slide background

A la tecnologia de batxillerat es treballa conjuntament en tres dimensions bàsiques: teòrica, pràctica i actitudinal. També a partir de quatre grans blocs temàtics: mecànica, electrònica, energies i materials.

TECNOLOGIA 3D

Slide background

L'orientació acadèmica i professional al Batxillerat té com a finalitat ajudar l´alumnat i a la família a construir i decidir l'itinerari professional i formatiu i el projecte de vida. Aquest procés continu promou la projecció personal i professional, a partir de la reflexió, la presa de consciència d'un mateix (interessos, habilitats, capacitats, competències, preferències) i l'exploració de les diferents sortides acadèmiques i professionals.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA-LABORAL

Slide background

El col.legi Natzaret ofereix cada any un viatge cultural als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. Els dos cursos visiten junts diversos llocs de la geografia europea, Idioma, cultura, art, tradicions... Experiències viscudes amb companys i professors que formen part de l'aprenentatge que sempre queda a la memòria.

VIATGE CULTURAL

Slide background

Amb l'aprenentatge i servei fem una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i formació reflexiva i de servei i treball sobre necessitats reals del nostre entorn sempre amb la intenció de millorar-lo.

APS

Log in