Educació Secundària

Projecte Pedagògic

Slide background

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

PRESENTACIÓ

VIDEO

Slide background

STEPS

Slide background

ROBÒTICA EDUCATIVA

Slide background

INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA

Slide background

AULA OBERTA

Slide background

STEAM

Slide background

ORIENTACIÓ

Slide background

VIATGE CULTURAL

Slide background

MUSICALS

Slide background

FORMACIÓ

Slide background

WORKSHOPS

Slide background

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

Onmats i Steps

És la personalització de l'estudi de les matemàtiques com si fossin els graons d’una escala. La nova manera de veure les matemàtiques ajuda l'alumne a aprendre de manera autònoma seguint el seu propi ritme.

Robòtica educativa

Les 4 Cs: Connectar, Construir, Contemplar i Continuar son la base de l’aprenentatge competencial en ciències, tecnologia i matemàtiques. Amb el “Learning by doing” es fomenten les vocacions científico-tecnològiques.

Integració tecnològica

El nostre model pedagògic centrat en l’alumne, basat en projectes i un aprenentatge cooperatiu necessita de la integració de les potencialitats tecnològiques de les eines informàtiques. Els alumnes de secundària fan servir ordinador portàtil per a l’accés i la personalització del seu aprenentatge.

Aula oberta

L’espai també educa. Un entorn que afavoreixi el treball cooperatiu i on l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge requereix d’espais amplis, flexibles i adaptables a les noves metodologies.

Viatge cultural

El col·legi Natzaret ofereix cada curs una nova experiència cultural als alumnes de 4t ESO de l’escola: London Project. És un projecte d’immersió lingüística que es realitza mitjançant visites lúdiques i culturals acompanyades sempre de personal nadiu que ajudaran a perfeccionar l'idioma, tot gaudint d’activitats relacionades amb la cultura anglesa.

Musicals

Aquesta activitat complementària ajuda a potenciar en els nois i noies la confiança en ells mateixos, l’expressió verbal i corporal, l’empatia i la concentració

Formació

Cada dia 15 minuts per a aprendre a ser persona. Amb el model de Jesús de Natzaret volem persones honestes, emprenedores, creients i compromeses amb la millora de la societat i la justícia social.

STEAM

STEAM són les sigles que identifiquen les disciplines de Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics. Aquesta metodologia ens ajuda a crear projectes atractius per experimentar i fer un aprenentatge contextualitzat i significatiu de la societat que ens envolta posant en pràctica diverses matèries alhora.

Orientació

L'orientació acadèmica i professional és un procés que és present al llarg de tota l'escolaritat, tot i que té especial importància en finalitzar la ESO. Des del departament s'ofereix un acompanyament a l'alumnat i a la família mitjançant proves i entrevistes per tal de reflexionar sobre els diferents itineraris formatius i afavorir la presa de decisions, tenint clars els interessos, habilitats, capacitats, aptituds, valors i competències per a fer la millor elecció.

Workshops

Durant tres dies els alumnes de secundària realitzen, agrupats en diferents edats, un “curs” especial triat entre una variada oferta. És una oportunitat per ampliar i aprofundir en l’aprenentatge i per avaluar les competències dels nostres alumnes.

Projectes interdisciplinaris

Experiències d’aprenentatge que involucren els alumnes en projectes significatius i contextualitzats en un món real. Combinen diverses matèries i ajuden a desenvolupar habilitats i coneixements que apliquen en el disseny i creació d’un producte final creatiu i útil per a l’entorn. Aquests projectes fomenten el sentit de cooperació i milloren el pensament crític i creatiu.

Genius Hour

Els alumnes tenen autonomia per a poder treballar, investigar i crear sobre allò que els apassiona o els preocupa. Aquesta proposta trenca amb l'estructura de l'escola tradicional a la qual el professor escull què, com i quan l'alumne ha d'aprendre. És, a la fi, l'aprenentatge centrat en l'alumne.

Portfoli

El Portfoli és un espai de reflexió i expressió dels millors assoliments personals. L'alummne comença a triar i a reflexionar sobre les seves consecucions, es documenta i és conscient del seu estil d'aprenentatge. El portfoli culmina el darrer curs de l'Educació Secundària, on cada alumne reflexiona a nivell competencial sobre els seus assoliments. 

Servei Comunitaris / APS

És una acció educativa que es desenvolupa en el marc curricular de l’etapa. Treballem la competència social i ciutadana dels nostres alumnes. Respon a la idea que l'educació és una eina de millora social, que orienta a formar éssers complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. El Servei Comunitari serveix per enfortir el treball de les competències de l'àmbit personal i social forjant ciutadans responsables i compromesos en l’entorn més proper i amb el món.

Log in