Educació Secundària

Projecte Pedagògic

Slide background

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

PRESENTACIÓ

VIDEO

Slide background

La personalització de l'estudi de les matemàtiques com si fossin els graons d’una escala. La nova manera de veure les matemàtiques ajuda l'alumne a aprendre de manera autònoma seguint el seu propi ritme.

STEPS

Slide background

Les 4 Cs: Connectar, Construir, Contemplar i Continuar, són la base de l’aprenentatge competencial en ciències, tecnologia i matemàtiques. Amb el “Learning by doing” es fomenten les vocacions científico-tecnològiques.

ROBÒTICA EDUCATIVA

Slide background

El nostre model pedagògic centrat en l’alumne, basat en projectes i un aprenentatge cooperatiu necessita de la integració de les potencialitats tecnològiques de les eines informàtiques. Els alumnes de secundària fan servir ordinador portàtil per a l’accés i la personalització del seu aprenentatge.

INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA

Slide background

L’espai també educa. Un entorn que afavoreixi el treball cooperatiu i on l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge requereix d’espais amplis, flexibles i adaptables a les noves metodologies.

AULA OBERTA

Slide background

STEAM són les sigles que identifiquen les disciplines de Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics. Aquesta metodologia ens ajuda a crear projectes atractius per experimentar i fer un aprenentatge contextualitzat i significatiu de la societat que ens envolta posant en pràctica diverses matèries alhora.

STEAM

Slide background

L'orientació acadèmica i professional és un procés que és present al llarg de tota l'escolaritat, tot i que té especial importància en finalitzar la ESO. Des del departament s'ofereix un acompanyament a l'alumnat i a la família mitjançant proves i entrevistes per tal de reflexionar sobre els diferents itineraris formatius i afavorir la presa de decisions, tenint clars els interessos, habilitats, capacitats, aptituds, valors i competències per a fer la millor elecció.

ORIENTACIÓ

Slide background

El col·legi Natzaret ofereix cada curs una nova experiència cultural als alumnes de 4t ESO de l’escola : London Project. És un projecte d’immersió lingüística que es realitza mitjançant visites lúdiques i culturals acompanyades sempre de personal nadiu que ajudaran a perfeccionar l'idioma, tot gaudint d’activitats relacionades amb la cultura anglesa.

VIATGE CULTURAL

Slide background
ALTRES MUSICALS

Aquesta activitat complementària ajuda a potenciar en els nois i noies la confiança en ells mateixos, l’expressió verbal i corporal, l’empatia i la concentració

MUSICALS

Slide background

Cada dia 15m per aprendre a ser persona. Amb el model de Jesús de Natzaret volem persones honestes, emprenedores, creients i compromeses amb la millora de la societat i la justícia social.

FORMACIÓ

Slide background

Durant tres dies els alumnes de secundària realitzen, agrupats en diferents edats, un “curs” especial triat entre una variada oferta. És una oportunitat per ampliar i aprofundir en l’aprenentatge i per avaluar les competències dels nostres alumnes.

WORKSHOPS

Slide background

Experiències d’aprenentatge que involucren els alumnes en projectes significatius i contextualitzats en un món real. Combinen diverses matèries i ajuden a desenvolupar habilitats i coneixements que apliquen en el disseny i creació d’un producte final creatiu i útil per a l’entorn. Aquests projectes fomenten el sentit de cooperació i milloren el pensament crític i creatiu.

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS

Log in