Educació Infantil

Projecte Pedagògic

Slide background

EDUCACIÓ INFANTIL

PRESENTACIÓ

VIDEO

Slide background

És molt important aprofitar la capacitat increïble d’aprenentatge que tenen els nens i les nenes durant els primers sis anys de vida. L’estimulació primerenca pretén afavorir una bona organització neurològica capaç de prevenir possibles dificultats en aprenentatges futurs. (Mètode Glenn Doman: Bits enciclopèdics, de matemàtiques, de lectura, PDB, audicions...)

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Slide background

Inicia als alumnes en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències bàsiques mitjançant la resolució de petits reptes d’aprenentatge mitjançant la robòtica i programació. Es treballa l’observació i l’anàlisi d’accions a partir d’una seqüència d’ordres donades.

ROBÒTICA

Slide background

La introducció de les TIC a Infantil permeten que l’infant sigui el protagonista dels seus aprenentatges, li permeten fer descobertes, experimentar i manipular, n’estimulen la curiositat i la recerca, posen en joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió, la comunicació i la creativitat.

IPADS

Slide background

La música desenvolupa el cervell dels infants. A més té un efecte positiu sobre la memòria i atenció que facilita l’aprenentatge de la lectura, escriptura i matemàtiques. Permet encara que siguin petits aprendre música e inclòs tocar un instrument: el violí.

VIOLÍ

Slide background

L'Atelier està inspirat en la filosofia de Loris Malaguzzi que va iniciar la metodologia Reggio Emilia, on els infants desvetllen l'experimentació mitjançant la manipulació de diferents materials (pintura, fang, ceres, ...) a més de desenvolupar diferentes habilitats artístiques basades en l'Art.

ATELIER

Slide background

EL NEN PREN CONSCIÈNICA DEL SEU COS A TRAVÉS DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL I EL MOVIMENT.

RITMES I MOVIMENT

Slide background

És un programa amb la identitat de les misioneres de Natzaret fomentat en lecto-escriptura creativa treballat des de les inteligències múltiples, oferint les mateixes oportunitats a tots els alumnes, mitjançant activitats manipulatives.

LUDILLETRES

Slide background

Consisteix en la narració de contes en llengua anglesa mitjançant escenificacions col.lectives on els alumnes són els protagonistes

STORY TIME

Slide background

L’Hort a P3 és un espai natural de trobada, treball i experimentació.

HORT URBÀ

Slide background

És un programa didàctic-pedagògic amb la identitat de les misioneres de Natzaret, fomentat en les intel.ligències múltiples, pensat per treballar les matemàtiques com a cosa útil, pràctica i propera.

ENTUSIASMAT

Slide background

L'OBJECTIU ÉS EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DEL NEN, AFAVORINT LA SEVA SALUT FÍSICA, PSÍQUICA I EMOCIONAL.

PSICOMOTRICITAT

Log in