Qui som

L'educació innovadora del segle XXI
 
Les escoles Natzaret som innovadores perquè hem apostat per la capacitat de canvi per a ensenyar i aprendre d'una manera diferent. Transformem l'aula amb noves tecnologies, dissenyant nous currículums, replantejant el rol del professor i l'alumne o incorporant plenament la tecnologia.

Els centres educatius de Natzaret es proposen, fonamentalment, col·laborar amb la família i la societat en el desenvolupament de la funció educativa. La nostra escola vol ser actual i com una Comunitat Educativa en la qual els diferents estaments assumeixen responsablement la formació integral i harmònica de les persones mitjançant:

- Una tasca pedagògica atenta a la identitat de cadascú, que el porti a créixer en la veritat i la llibertat, alhora que la seva condició de membre actiu de la societat el compromet progressivament a una voluntat decidida d’acció a favor de la justícia, el bé comú i la convivència pacífica.

- La capacitació professional, adquirint tècniques adequades per al treball intel·lectual i artesà com a aportació al progrés de la societat i com a realització personal.

- La inserció en el context cultural del propi país, com a punt de partida per al coneixement d’una cultura més àmplia.

- Una concepció trascendent de l’home i el món proposant Jesucrist com a la plena realització de la persona, presentant el missatge de l’Evangeli inserit en les situacions peculiars socioculturals, personals o de grup dels alumnes i ajudant a trobar-lo en la pròpia experiència de la fe.
 

Log in