Projecte educatiu

El col·legi Natzaret vol ser un referent en l'escolarització del segle XXI a través de l'educació innovadora. Una educació basada en la renovació permanent i en la creativitat en la qual participa tota la comunitat educativa per aconseguir de manera eficaç la formació acadèmica, humana i social dels alumnes.

Des de fa anys,compartim les últimes propostes metodològiques educatives (estimulació primerenca, intel·ligències múltiples, aprenentatge per projectes, treball cooperatiu, pensament crític i creatiu) on cada alumne és el protagonista del seu propi aprenent.

Slide background

PROJECTE EDUCATIU

COLEGIOS INNOVADORES

Slide background

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Segons Howard Gardner no existeix una única intel·ligència general, sinó que les persones desenvolupem en major o menor mesura fins a vuit tipus diferents d'habilitats mentals. Per això seguim un mètode d'aprenentatge personalitzat que estimula cada intel·ligència i s'adapta al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne.

Slide background

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

És molt important aprofitar la increïble capacitat d'aprenentatge que tenen els nens i nenes durant els primers sis anys de vida. L'estimulació primerenca pretén afavorir una bona organització neurològica capaç també de prevenir possibles dificultats en aprenentatges futurs.

Slide background

APRENENTATGE PER PROJECTES

Les assignatures deixen d’existir a les nostres aules. Es treballa mitjançant projectes interdisciplinars sobre temes que desperten l'interès dels alumnes. Amb ells es pretén potenciar la comprensió i estimular el desig de conèixer, la formulació de preguntes i la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge. Seguim un mètode d'aprenentatge personalitzat basat en les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. D’aquesta manera s’estimula cada intel·ligència i s'adapta el treball al ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne.

Slide background

PENSAMENT CRÍTIC I CREATIU

El simple fet de realitzar tasques que requereixen utilitzar el pensament no necessàriament obté com a resultat que els nostres alumnes pensin: és necessari ensenyar-los a utilitzar una sèrie d'habilitats i destreses per a aconseguir aquest objectiu.

Slide background

APRENENTATGE COOPERATIU

En l'aprenentatge cooperatiu els alumnes busquen l'èxit no només per a ells mateixos, sinó per a tots els membres del grup. A través d'equips reduïts els alumnes treballen junts per tal de maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres.

Slide background

INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard Lorem Ipsum has been the industry’s standard Lorem Ipsum has been the industry’s standard

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són mitjans i recursos al servei del procés d'ensenyament i aprenentatge, eines cada vegada més imprescindibles per a facilitar la gestió del coneixement.

Log in