Prioritats 2023-24

Volem ser una comunitat ètica, compromesa i excel.lent que doni resposta a les necessitats de la nova situació:

1. Famílies: Participació de les famílies i acompanyament en el procés d’aprenentatge dels alumnes per ajudar-los a assolir la competència global. Tenir en compte un nou enfocament de les entrevistes i en els processos de valoració i avaluació per tal que siguin més col·laboratius.

2. Professors i PAS: Avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre alumnat repensant què fem i com ho fem, dissenyant nous escenaris i experiències educatives que donin resposta a les necessitats del moment, (a nivell d'aprenentatges, relacional, emocional...) per tal que els alumnes siguin capaços de créixer i de transformar el món pensant en nous entorns.

  3. Alumnes: Aprenentatge autònom i creatiu, amb propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la competència digital, per tal de capacitar l’alumne a autoregular-se, incidint tant en els processos cognitius com en els factors socio- emocionals

 

 

 

4. Natzaret Cuida: Seguint el nostre projecte de “Nazaret Cuida”, tenir cura dels altres ha de ser la nostra manera d’acompanyar i educar. Per això creiem que durant aquest temps és imprescindible, des dels claustres, classes, tutories, reunions amb les famílies, etc, tenir cura del silenci, el cos, la ment, les emocions, la nostra família, el sentit de transcendència, la relació amb Déu, el projecte personal de vida, els espais i els altres.

                                                  

 

 

 

Log in