Consell Escolar

Consell Escolar

Directora (Presidenta del Consell)
M. Cristina López
Representants de la titularitat     
M. Dolors Gaja
M. Huertas García
M. Rogelia Pérez
Representants dels professors 
Anna Alemany
Guillem Puchal
Inma Moreno
Juan Carlos González
Representants dels pares dels alumnes
Begoña Corres
Sara Vallmajó 
J.Carlos García
Representants dels alumnes
Paola Rouco
Oriol Picart 
Representant del personal no docent
Meritxell Batlló 
Representant de l'AMPA

Paco Chaparro 

Log in