Departament d'Orientació

La funció d’aquest departament és la de completar la labor dels mestres, PROFESSORS i famílies, orientant-los en els aspectes necessaris per aconseguir un major  desenvolupament integral dels ALUMNES. Treballant perquè desenvolupin al màxim les seves possibilitats d’aprenentatge i alhora promovent aquelles pràctiques educatives compensadores de possibles desigualtats, tot fomentant la corresponsabilització de tota la comunitat educativa en un projecte integrador.

Log in