Consell Escolar

Consell Escolar

Directora (Presidenta del Consell)
M. Cristina López
Representants de la titularitat     
M. Dolors Gaja
M. Huertas García
M. Rogelia Pérez
Representants dels professors 
Anna Alemany
Guillem Puchal
Inma Moreno
Victòria Izquierdo
Representants dels pares dels alumnes
Begoña Corres
Cristina Castejón 
J.Carlos García
Representants dels alumnes
Alba Larrubia
Oriol Picart 
Representants del personal no docent
Meritxell Batlló 

Log in